REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 

 1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa. Udział w zajęciach traktuje się jako akceptację ninijszego regulaminu.

 2. Prosimy przyjść około 10-15 min. przed zajęciami. Spóźnialscy przeszkadzają innym uczestnikom zajęć. 

 3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 4. Każda osoba uczestniczy w zajęcach na własną odpowiedzialność, decyzję o uczestnictwie podejmuje przede wszytskim na podstawie oceny swojego samopoczucia i stanu zdrowia.

 5. 2 godziny przed zajęciami zaleca się nic nie jeść.

 6. Zajęcia trwają 1godz. 30 min. i stanowią całość. Nie praktykujemy późniejszego przychodzenia, ani wcześniejszego wychodzenia z zajęć.

 7. W przypadku złej pogody organizator zastrzega sobie możliwość odwiłania zajęć. Taka informacja zostanie obublikowana na stronie www.fb.com/jogawogrodzie

 8. Ćwiczymy boso. Rzeczy cenne zalecamy wziąć ze sobą. Za pozostawione bez nadzoru Organizator nie odpowiada.

 9. Wszelkie alarmy i telefony komórkowe należy wyłączać na czas zajęć. Także alarmy wibracyjne, które przeszkadzają w relaksie.

 10. W czasie zajęć nie rozmawiamy i zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym.

 11. W czasie zajęć nie należy żuć gumy do żucia.

 12. Na zajęciach należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że wykonuje się ćwiczenia w parach zalecone przez nauczyciela. Do pomocy w pozostałych przypadkach uprawniony jest tylko nauczyciel i asystenci.

 13. Nowo powstałe okoliczności zdrowotne należy każdorazowo zgłaszać przed zajęciami nauczycielowi lub asystentowi.

 14. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 ust. 2 ppk. 2) w trakcie warsztatów organizowanych przez Klub Kombinator, wykonywane są uczestnikom zdjęcia. Fotografie umieszczane są na stronach internetowych związanych z projektem "Joga w Ogrodzie". Jeśli nie wyrażasz na to zgody, poinformuj o tym przed warsztatem.